O SEKCJI PROSTATY

Sekcja Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" zrzesza mężczyzn cierpiących na schorzenia gruczołu krokowego oraz zagrożonych zachorowaniem, a także ich rodziny i najbliższych.

MISJA:


Naszą misją jest edukacja zdrowotna mężczyzn z grup podwyższonego ryzyka odnośnie profilaktyki oraz leczenia chorób gruczołu krokowego, a tym samym, zmniejszenie śmiertelności wśród nich. Przyświeca nam jasny cel - dotrzeć do jak największej liczby mężczyzn i otoczyć ich opieką. Poprzez promowanie profilaktyki, badań kontrolnych oraz podejmowania leczenia pragniemy zachęcić wszystkich mężczyzn do dbania o zdrowie.

Pomysł powołania sekcji prostaty w ramach struktur Stowarzyszenia UroConti rodził się w miarę narastania naszej wiedzy na temat powiązania chorób prostaty z problemem nietrzymania moczu. W wielu przypadkach powikłaniem po chirurgicznym leczeniu gruczołu krokowego jest właśnie NTM. Dlatego Stowarzyszenie "UroConti" zdecydowało się zainicjować działania zmierzające do zwrócenia uwagi na znaczenie profilaktyki i szybkiej diagnozy w procesie leczenia chorób stercza, a co za tym idzie zapobieganiu takim powikłaniom jak NTM.

CEL:


 • popularyzowanie wiedzy odnośnie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób gruczołu krokowego;
 • przełamanie tabu, jakim są choroby intymne mężczyzn;
 • zachęcenie mężczyzn do wykonywania badań profilaktycznych;
 • zachęcenie mężczyzn do zmiany trybu życia, tak aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób stercza;  
 • wzrost dostępności badań profilaktycznych w kierunku schorzeń gruczołu krokowego oraz nowoczesnych form leczenia;
 • utworzenie grupy wzajemnego wsparcia.

DZIAŁANIA:


 • spotkania z konsultantami medycznymi sekcji;
 • dyżury lekarskie na infolinii NTM;
 • zajęcia z fizjoterapeutą;
 • wykłady edukacyjne, podczas których uczestnicy będą otrzymywali materiały edukacyjne (książki itp.);  
 • spotkania integracyjne;
 • wsparcie inicjatyw legislacyjnych zmierzających do wzrostu dostępności oraz jakości leczenia i profilaktyki.