O SEKCJI PROSTATY

Sekcja Prostaty Stowarzyszenia „UroConti” zrzesza mężczyzn cierpiących na schorzenia gruczołu krokowego oraz zagrożonych zachorowaniem, a także ich rodziny i najbliższych.

 

MISJA:


Naszą misją jest edukacja zdrowotna mężczyzn z grup podwyższonego ryzyka odnośnie profilaktyki oraz leczenia chorób gruczołu krokowego, a tym samym, zmniejszenie śmiertelności wśród nich. Przyświeca nam jasny cel - dotrzeć do jak największej liczby mężczyzn i otoczyć ich opieką. Poprzez promowanie profilaktyki, badań kontrolnych oraz podejmowania leczenia pragniemy zachęcić wszystkich mężczyzn do dbania o zdrowie.


Pomysł powołania sekcji prostaty w ramach struktur Stowarzyszenia UroConti rodził się w miarę narastania naszej wiedzy na temat powiązania chorób prostaty z problemem nietrzymania moczu. W wielu przypadkach powikłaniem po chirurgicznym leczeniu gruczołu krokowego jest właśnie NTM. Dlatego Stowarzyszenie „UroConti” zdecydowało się zainicjować działania zmierzające do zwrócenia uwagi na znaczenie profilaktyki i szybkiej diagnozy w procesie leczenia chorób stercza, a co za tym idzie zapobieganiu takim powikłaniom jak NTM.CEL:


  • popularyzowanie wiedzy odnośnie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób gruczołu krokowego;
  • przełamanie tabu, jakim są choroby intymne mężczyzn;
  • zachęcenie mężczyzn do wykonywania badań profilaktycznych;
  • zachęcenie mężczyzn do zmiany trybu życia, tak aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób stercza;  
  • wzrost dostępności badań profilaktycznych w kierunku schorzeń gruczołu krokowego oraz nowoczesnych form leczenia;
  • utworzenie grupy wzajemnego wsparcia;