WŁADZE

Zarząd Sekcji Prostaty:
- p. Bogusław Olawski (Kraków) - Przewodniczący Zarządu Sekcji, tel. 691-794-545
- p. Janusz Sędłak (Bydgoszcz) - Członek Zarządu Sekcji

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Główny Stowarzyszenia UroConti:
- p. Anna Sarbak (Poznań) - Prezes
- p. Elżbieta Żukowska (Warszawa) - Sekretarz
- p. Barbara Woźniak (Łódź) - Skarbnik


Główna Komisja Rewizyjna:
- p.
Aniela Rogowska (Warszawa) - Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej
- p. Wanda Dziechciarz (Poznań)
- p. Zdzisława Tolińska (Poznań)


Rada Stowarzyszenia:
- p. Anna Goch - Prezes Oddziału Lubelskiego
- p. Zofia Hirsz - Prezes Oddziału Łódzkiego
- p. Rozalia Kolecka - Prezes Oddziału Mazowieckiego
- p. Grażyna Lutomska - Prezes Oddziału Dolnośląskiego
- p. Halina Napierzyńska - Prezes Oddziału Pomorskiego
- p. Bogusław Olawski - Prezes Oddziału Małopolskiego

- p. Janusz Sędłak - Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
- p. Jolenta Szott - Prezes Oddziału Wielkopolskiego

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA:
ul. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa
tel.: 22 279 49 02; fax: 22 279 49 10
e-mail:
zg@uroconti.pl

Infolinia NTM: 801-800-038