Aktualności

2019-03-25

Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie leczenia pacjentów z rakiem gruczołu krokowego

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację posła Marka Rząsy, dotyczącą leczenia pacjentów cierpiących na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

W odpowiedzi czytamy m.in.: "Od 1 listopada 2017 r. na liście leków refundowanych znalazły się nowe leki w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)": Xtandi (enzalutamid), Xofigo (dichlorek radu Ra-223) oraz poszerzono wskazania do stosowania leku Zytiga (octan abirateronu) o pacjentów, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze klinicznie wskazane".

"(...) W ostatnim czasie do Ministerstwa Zdrowia ze strony lekarzy oraz konsultantów z dziedziny onkologii i urologii napłynęły prośby o zmianę zapisów programu lekowego polegającej na usunięciu kryterium kwalifikacji bazującym na skali Gleasona. W związku z tym zlecono Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dokonanie oceny zasadności zaproponowanej zmiany oraz ocenę kosztów dla płatnika po jej ewentualnym wprowadzeniu. Rada Przejrzystościw opinii nr 20/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. uznała za zasadne wprowadzenie zmian do programu lekowego. W opinii zwrócono jednak uwagę na istotny wzrost wydatków płatnika publicznego po wprowadzeniu zmiany. Mając na uwadze opinię konsultantów i lekarzy oraz stanowisko Rady Przejrzystości, w najbliższym czasie zostanie podjęte rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie".

Cała odpowiedź wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego dostępna jest tutaj.

powrót »