Aktualności

2019-03-20

Ministerstwo Zdrowia odpowiada na interpelację poselską w sprawie leczenia raka gruczołu krokowego

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację posła Pawła Bańkowskiego, dotyczącą leczenia w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C 61)".

W odpowiedzi czytamy m.in.: "Odnosząc się do kwestii dostępności pacjentów do leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego przed chemioterapią, należy wskazać, że octan abirateronu został objęty refundacją w tym wskazaniu od 1 listopada 2017 r. Na tę chwilę jest to jedyna refundowana opcja terapeutyczna dla tej grupy pacjentów. Nie mniej jednak w Ministerstwie Zdrowia aktualnie przebiega postępowanie w sprawie objęcia refundacją leku Xtandi (enzalutamid) w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego enzalutamidem u pacjentów niestosujących dotychczas chemioterapii (ICD-10 C61)". Przedmiotowy wniosek został złożony dnia 2 listopada 2017 r.".

"Wniosek o objęcie refundacją leku Xtandi (enzalitamidum) w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego enzalutamidem u pacjentów niestosujących dotychczas chemioterapii (ICD-10 C61)" był przedmiotem jednego spotkania negocjacyjnego z wnioskodawcą. Po zakończonym procesie negocjacyjnym Komisja Ekonomiczna wyda uchwałę w przedmiotowej sprawie, która zostanie przekazana Ministrowi Zdrowia. Zakończeniem procesu administracyjnego będzie wydanie decyzji o objęciu bądź odmowie objęcia refundacją leku Xtandi (enzalutamidum) w ramach wnioskowanego programu lekowego".

Pełna treść odpowiedzi na interpelację w sprawie leczenia w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C 61)" dostępna jest tutaj.

powrót »