Aktualności

2019-03-07

Interpelacja w sprawie leczenia raka prostaty

Poseł Marek Rząsa złożył do ministra zdrowia interpelację w sprawie braku uznania równoważności dwóch nowych terapii hormonalnych lekami octan abirateronu i enzalutamid w leczeniu zaawansowanego raka prostaty.

W interpelacji poseł Marek Rząsa zwrócił się do ministra zdrowia o udzielenie informacji w następujących kwestiach:

  1. Dlaczego mimo pozytywnej oceny Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz rekomendacji towarzystw naukowych na nowej liście leków refundowanych nie wprowadzono równoważności dwóch nowych terapii hormonalnych lekami octan abirateronu i enzalutamid?
  2. Czym motywowane są ograniczenia w stosowaniu tych leków przed zastosowaniem chemioterapii?
  3. Jakie medyczne względy przemawiają za ograniczeniem dostępności tych terapii w ramach leczenia refundowanego?
  4. Jakie jest stanowisko krajowego konsultanta ds. urologii w tej kwestii?
  5. Dlaczego pacjenci, którzy stosowali terapię jednym lekiem, a nie uzyskali pełnego wyleczenia, wykluczeni są z programu refundacji terapii drugim lekiem?
  6. Dlaczego pacjenci pozbawieni są możliwości zastosowania enzalutamidu przed chemioterapią?
  7. Czy Pan Minister zapoznał się ze stanowiskiem środowisk medycznych o konieczności odejścia od kwalifikowania do terapii refundowanej w oparciu o stopień złośliwości mierzony skalą Gleasona? Jeżeli tak, to jakie względy medyczne skłaniają Pana do ignorowania tych apeli?
Z pełną treścią interpelacji można zapoznać się tutaj.
powrót »