Aktualności

2019-02-18

Sekcja Prostaty do wiceministra Macieja Miłkowskiego

Przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" skierował do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego pismo z prośbą o pilne przyjrzenie się programowi lekowemu "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)" przed chemioterapią.

W piśmie Bogusław Olawski napisał m.in.:
Nasza prośba wynika z faktu, że przed chemioterapią mamy monopol jednego leku Zytiga (octan abirateronu), który nie dla wszystkich jest skuteczny. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć jak to możliwe, że 29 sierpnia wniosek dotyczący objęcia refundacją przed chemioterapią leku Xtandi (enzalutamid) w tymże programie lekowym otrzymuje pozytywną rekomendację Prezesa Agencji Ocen Technologii Medycznych i Taryfikacji a następnie przez 5 miesięcy Ministerstwo Zdrowia nie rozpoczyna nawet negocjacji z producentem tego leku. Dopiero po naszej interwencji dostaliśmy informację w styczniu, że negocjacje wreszcie ruszyły.

Oczekujemy poszerzenia dostępności programu lekowego o lek enzalutamid, który jest skuteczny ale poza refundacją bardzo drogi. Prosimy też o wyjaśnienia dlaczego proces refundacyjny dla innego leku o nazwie kabazytaksel został zawieszony.

Mamy nadzieję, że wstrzymywanie się z negocjacjami nie jest efektem interwencji firmy farmaceutycznej, tak jak to miało miejsce w 2017 r., kiedy poszerzenie tego samego programu lekowego po chemioterapii o dwa nowe leki było blokowane przez wiele miesięcy przez producenta leku Zytiga. Proszę zrozumieć nasze zaniepokojenie. Wynika ono ze złych doświadczeń z ostatnich dwóch lat. Nadal chcemy wierzyć, że Ministerstwo Zdrowia dba przede wszystkim o zdrowie i życie pacjentów.

Z treścią całego pisma można zapoznać się tutaj.

powrót »