Aktualności

2021-12-22

Odpowiedź na interpelację nr 28531

Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 28531 poseł Moniki Wielichowskiej (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie potrzebnych działań systemowych, szeroko zakrojonych programów profilaktycznych i publicznych kampanii edukacyjnych dotyczących raka prostaty.

W treści odpowiedzi czytamy m.in.:

"Minister Zdrowia pragnie poinformować, aktualnie prowadzone postępowania (14 postępowań) o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla 4 leków (6 indywidualnych kodów GTIN) w leczeniu raka gruczołu krokowego (…)

Odnosząc się do terapii, tj. apalutamid, enzalutamid oraz darolutamid, Minister Zdrowia pragnie podkreślić, aktualnie ww. produkty znajdują się w procesie refundacyjnym, a decyzje refundacyjne nie zostały jeszcze wydane. Po negocjacjach cenowych Wnioskodawców z Komisją Ekonomiczną cały materiał dowodowy zebrany w każdej sprawie został przekazany do rozstrzygnięcia."

Pełna treść interpelacji dostępna jest tutaj.

powrót »