Aktualności

2021-12-06

Męskie zdrowie ważne nie tylko w listopadzie

Wiedza i edukacja to tylko połowa sukcesu w walce o zdrowie mężczyzn. Pacjent nie może być pozbawiony dostępu do odpowiedniej diagnostyki oraz innowacyjnych opcji terapeutycznych.

Niezbędne jest wprowadzenie szeregu zmian systemowych - m.in. w zakresie optymalizacji ścieżki leczenia, tak aby oferowane świadczenia były efektywnie i na wysokim poziomie. Aby skutecznie walczyć z nowotworami, pacjenci i lekarze muszą mieć koniecznie dostęp do jak najszerszego wachlarza nowoczesnych terapii na każdym etapie rozwoju i zaawansowania choroby. Usunięcie kryterium wykluczającego tj. zapis o skali Gleasona było z pewnością dobrym i ważnym krokiem. Teraz czekamy na kolejne.

Więcej informacji: www.medicalpress.pl

powrót »