Aktualności

2021-08-26

Interpelacja w sprawie dostępu do nowych technologii lekowych

Posłanki Monika Rosa i Katarzyna Lubnauer (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowały do Ministra Zdrowia interpelację nr 26302 w sprawie dostępu chorych na nowotwór gruczołu krokowego do nowoczesnych technologii lekowych i zabiegowych.

W interpelacji proszą o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje wydanie nowego obwieszczenia refundacyjnego, które będzie ujmować nowe terapie lekowe dotyczące raka prostaty? Jeśli tak, to w jakim terminie?
  2. Czy Ministerstwo Zdrowia podejmuje rozmowy z firmami farmaceutycznymi dotyczące zmian w programach lekowych?
  3. Czy Ministerstwo Zdrowia posiada informacje w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na proces diagnostyczno-terapeutyczny w leczeniu nowotworu gruczołu krokowego?
  4. Czy Ministerstwo Zdrowia dostrzega potrzebę poszerzenia dostępu pacjentów z rakiem prostaty do apalutamidudarolutamidu i enzalutamidu?
  5. Czy Ministerstwo Zdrowia dokona zmiany umożliwiającej wcześniejsze rozpoczęcie leczenia pacjentów z rakiem prostaty, tak aby nie musieli czekać na terapię aż ich stan zdrowia się pogorszy? Jeśli tak, to w jakim czasie?

Pełna treść interpelacji dostępna jest tutaj.