Aktualności

2021-08-01

Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie poszerzenia programu lekowego

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 24947 poseł Moniki Wielichowskiej, w sprawie poszerzenia programu lekowego dla pacjentów z nowotworem prostaty.

W odpowiedzi czytamy m.in.: "W odpowiedzi na pytanie pierwsze uprzejmie informuję, że dane dotyczące  zachorowalności na nowotwory znajdują się na stronie internetowej Krajowego Rejestru Nowotworów pod adresem: www.onkologia.org.

W 2019 r. leczyło się w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)" łącznie 2800 pacjentów, natomiast w 2020 roku. leczyło się 3751 pacjentów.

(…) Minister Zdrowia uprzejmie informuje, że w ramach procedury ratunkowego dostępu do  technologii leczniczych w latach 2019 - 2020 złożono łącznie 144 wnioski o wydanie  zgody na pokrycie kosztów pięciu produktów leczniczych. (…) W latach 2019 - 2020 w z terapii raka prostaty w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych skorzystało łącznie 95 pacjentów.

(…) Odnosząc się do możliwości objęcia refundacją nowych leków w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego u pacjentów bez przerzutów Minister Zdrowia wskazuje, że do Ministerstwa Zdrowia został złożony wniosek o objęcie refundacją leku Erleada (Apalutamidum). Wniosek przeszedł ocenę Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Rekomendacja nr 22/2020 z dnia 12 marca 2020 r.), a następnie trafił do negocjacji cenowych z Komisją Ekonomiczną. Proces negocjacyjny zakończył się wydaniem negatywnej uchwały Komisji Ekonomicznej. Aktualnie całość dokumentacji została przekazana Ministrowi Zdrowia celem podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie.

Wniosek o objęcie refundacją leku Xtandi (enzalutamidum) w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)", w ramach którego mieliby być leczeni pacjenci, którzy nie mają przerzutów, po wydaniu Rekomendacji przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Lekowych i Taryfikacji (Rekomendacja nr 98/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.) trafił do negocjacji cenowych z Komisją Ekonomiczną. Proces negocjacyjny nadal trwa.

W postępowaniu w sprawie objęcia refundacją leku Nubeqa (darolutamidum), w toku którego została wydana rekomendacja nr 97/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r., zakończono etap negocjacji cenowych z Komisją Ekonomiczną. Komisja Ekonomiczna podjęła negatywną uchwałę w przedmiotowej sprawie. Całość dokumentacji została przekazana Ministrowi Zdrowia, w celu podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie."

Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest tutaj.

powrót »