Aktualności

2021-02-04

Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie leczenia raka prostaty

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 18258 posłów Waldemara Andzela i Barbary Dziuk (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) w sprawie profilaktyki i leczenia raka prostaty.

W odpowiedzi czytamy m.in.: "Odnosząc się do możliwości objęcia refundacją nowych leków w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego u pacjentów bez przerzutów wskazuję, że do Ministerstwa Zdrowia został złożony wniosek o objęcie refundacją leku Erleada (Apalutamidum) w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego wysokiego ryzyka bez przerzutów apalutamidem (ICD-10 C61)". Wniosek przeszedł ocenę formalno-prawną oraz etap uzgadniania treści programu lekowego między Ministrem Zdrowia i wnioskodawcą. W toku postępowania Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał Rekomendację nr 22/2020 z dnia 12 marca 2020 r., w której rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Erleada, w ramach wnioskowanego programu lekowego pod warunkiem połączenia wnioskowanego programu lekowego dla apalutamidu z funkcjonującym już programem lekowym dla enzalutamidu. Aktualnie postępowanie jest w trakcie negocjacji cenowych między Wnioskodawcą a Komisją Ekonomiczną.

W Ministerstwie Zdrowia procedowany jest również wniosek o objęcie refundacją leku Xtandi (enzalutamidum) w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)", w ramach którego mieliby być leczeni pacjenci, którzy nie mają przerzutów. Wniosek po ocenie formalno-prawnej i uzgodnieniu programu lekowego, został przesłany do oceny Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W toku postępowania Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał rekomendację nr 98/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. pozytywną pod warunkiem: pogłębienia proponowanego instrumentu dzielenia ryzyak określającego maksymalny poziom wydatków ponoszonych przez płatnika publicznego oraz połączenia wnioskowanego programu lekowego z istniejącym programem lekowym. Aktualnie postępowanie jest w trakcie negocjacji cenowych między Wnioskodawcą a Komisją Ekonomiczną.

Również dla leku Nubeqa (darolutamidum) został złożony wniosek o objęcie refundacją w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)", w ramach którego mieliby być leczeni pacjenci, którzy nie mają przerzutów. W toku postępowania Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał rekomendację nr 97/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r., w której rekomenduje objęcie refundacją wnioskowanej technologii lekowej pod warunkiem: pogłębienia proponowanego instrumentu dzielenia ryzyka określającego maksymalny poziom wydatków ponoszonych przez płatnika publicznego oraz połączenia wnioskowanego programu lekowego z istniejącym programem lekowym.

Po zakończonych negocjacjach cenowych całość zebranych w sprawach dokumentacji zostanie przekazana do Ministerstwa Zdrowia, celem podjęcia pozytywnych lub negatywnych decyzji."

Pełna treść odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na interpelację dostępna jest tutaj.

powrót »