Aktualności

2020-10-05

Interpelacja w sprawie poszerzenia programu lekowego dla pacjentów z rakiem prostaty

Poseł Monika Wielichowska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie poszerzenia programu lekowego dedykowanego leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

W interpelacji poprosiła Ministra Zdrowia o odpowiedź na pytanie: Czy Ministerstwo Zdrowia poszerzy program lekowy dedykowany leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego o nowoczesne leki typu: apalutamid, darolutamid i enzalutamid? Jeśli tak, to kiedy? Jeśli nie, to dlaczego?

Pełna treść interpelacji dostępna jest tutaj.

powrót »