Aktualności

2020-09-21

Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie poszerzenia programu lekowego

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację posła Jarosława Rzepy w sprawie poszerzenia programu lekowego dedykowanego leczeniu odpornego na kastrację raka gruczołu krokowego o nową grupę pacjentów.

W odpowiedzi czytamy m.in.: "Odnosząc się do możliwości objęcia refundacją nowych leków w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego u pacjentów bez przerzutów wskazuję, że do Ministerstwa Zdrowia został złożony wniosek o objęcie refundacją leku Erleada (Apalutamidum) w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego wysokiego ryzyka bez przerzutów apalutamidem (ICD-10 C61)". Wniosek przeszedł ocenę formalno-prawną oraz etap uzgadniania treści programu lekowego między Ministrem Zdrowia i wnioskodawcą. W rekomendacji nr 22/2020 z dnia 12 marca 2020 r. Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Erleada (apalutamidum) w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)" pod warunkiem połączenia wnioskowanego programu lekowego dla apalutamidu z funkcjonującym już programem lekowym dla enzalutamidu. Aktualnie trwają negocjacje cenowe z wnioskodawcą.

W zakresie możliwości objęcia refundacją enzalutamidu w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego wysokiego ryzyka bez przerzutów, wskazuję, że stosowny wniosek został już złożony przez podmiot odpowiedzialny i trwają obecnie prace w zakresie ustalenia treści programu lekowego.

Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest tutaj.

 

powrót »