Aktualności

2020-09-04

Interpelacja w sprawie pacjentów z rakiem prostaty

Grupa posłów Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska: Tomasz Aniśko, Zofia Czernow, Eugeniusz Czykwin, Joanna Frydrych, Aleksandra Gajewska, Riad Haidar, Iwona Hartwich, Dariusz Joński, Ewa Kołodziej, Katarzyna Lubnauer, Magdalena Łośko, Rajmund Miller, Killion Munyama, Barbara Nowacka i Urszula Zielińska, skierowała do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie sytuacji pacjentów zmagających się z rakiem gruczołu krokowego.

Posłowie poprosili Ministra Zdrowia o odpowiedź na cztery pytania:

  1. Kiedy planuje Pan poszerzyć program lekowy ICD-10 C-61 "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami" o możliwość przystąpienia do niego pacjentów, którzy są już oporni na kastrację raka gruczołu krokowego, u których nie wystąpiły jeszcze przerzuty, a którzy są w stadium choroby o niezwykle wysokim ryzyku wystąpienia przerzutów?
  2. Kiedy pacjenci chorzy na raka prostaty będącego opornym na kastrację, ale jeszcze bez przerzutów, będą mieli dostęp do leczenia nowoczesnymi lekami, takimi jak apalutamid, darolutamid czy enzalutamid?
  3. Kiedy wniosek refundacyjny enzalutamidu dotyczący leczenia pacjentów opornych na kastrację raka gruczołu krokowego bez przerzutów zostanie przekazany przez Pana Ministra do Agencji Oceny Technologii Lekowych celem wydania rekomendacji?
  4. Czy aby uniknąć sytuacji, w której producent leku blokuje dopuszczenie do programu lekowego preparatów innych producentów, rozważa Pan Minister możliwość wstrzymania procesu refundacyjnego apalutamidu oraz przyspieszenie procesu refundacyjnego dla leku enzalutamid zgodnie z warunkiem prezesa AOTM zawartym w wyżej wspomnianej rekomendacji z 12 marca 2020 r., aby wprowadzić do programu lekowego oba z wyżej wymienionych leków jednocześnie?

Treść interpelacji dostępna jest tutaj.

powrót »