Aktualności

2019-09-06

Sekcja Prostaty do Ministra Zdrowia

W odpowiedzi na publikację listy leków refundowanych obowiązującej od 1 września 2019 roku, Przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" skierował pismo do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego.

W piśmie czytamy m.in: W opublikowanym w dniu 30 sierpnia br. obwieszczeniu w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, po wielokrotnych prośbach i apelach zostały częściowo uwzględnione zgłaszane postulaty Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti":

  • Dopełniono opcję terapeutyczną występującą obecnie w programie lekowym "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)" poprzez dodanie leku Xtandi (enzalutamid) przed chemioterapią.
  • Zniesiono ograniczenie, jakim jest skala Gleasona, w kwalifikacji pacjentów do ww. programu lekowego.

Stowarzyszenie "UroConti" oczekiwało tych zmian od wielu miesięcy. Dlatego cieszymy się, że tym razem nasze postulaty, przynajmniej częściowo zostały spełnione. W związku z powyższym proszę przyjąć od naszego środowiska wyrazy należnego podziękowania.

Z treścią pisma Sekcji Prostaty do Ministra Zdrowia można zapoznać się tutaj.

powrót »