Aktualności

2019-08-05

Zapytanie w sprawie leku Xtandi

W odpowiedzi na pismo Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" poseł Beata Małecka-Libera skierowała do Ministra Zdrowia zapytanie w sprawie braku leku Xtandi (enzalutamid) w nowym wykazie leków refundowanych obowiązującym od 1 lipca 2019 roku.

W piśmie czytamy m.in. "(...) zwracam się ponownie z zapytaniem o przyczyny nieobjęcia refundacją leku Xtandi (enzalutamid) w obowiązującym od 1 lipca 2019 r. nowym wykazie leków refundowanych, pomimo że w dniu 29 sierpnia 2018 r. odnośny otrzymał pozytywną rekomendację Prezesa Agencji Ocen Technologii Medycznych i Taryfikacji. Pragnę przypomnieć, że brak leku Xtandi (enzalutamid) w programie lekowym przed chemioterapią ("Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)" powoduje, że lekarze "skazują" pacjentów na leczenie jedynym refundowanym lekiem Zytigą (octan abirateronu) i tym samym pozbawiają ich możliwości przejścia na drugi lek, gdy ten pierwszy nie zadziała."

Z treścią pisma do Ministra Zdrowia można zapoznać się tutaj.

powrót »