Aktualności

2019-05-21

Stanowisko Rady Przejrzystości w sprawie oceny leku Jevtana

Na stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowano stanowisko Rady Przejrzystości nr 37/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie oceny leku Jevtana (kabazytaksel) w ramach programu lekowego: "Kabazytaksel w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)". Rada wskazuje na konieczność rewizji programu lekowego leczenia zaawansowanego, opornego na kastrację raka gruczołu krokowego, w szczególności dopuszczenie do stosowania obu leków hormonalnych (octanu abirateronu i enzalenzalutamidu) przed chemioterapią bez uzależnienia od stopnia złośliwości (skala Gleasona).

Z treścią opinii Rady Przejrzystości można zapoznać się tutaj.

powrót »