Strona główna

2020-04-06

Ministerstwo Zdrowia odpowiada w zakazu sprawie leczenia sekwencyjnego

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedział na pismo Przewodniczącego Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" w sprawie zakazu leczenia sekwencyjnego u pacjentów z nowotworem prostaty.

więcej >>

2020-03-26

Rekomendacja AOTMiT w sprawie apalutamidu

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wydał Rekomendację w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego: Erleada (apalutamid) w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)".

więcej >>

2020-03-05

Rada Przejrzystości o apalutamidzie

9 marca zaplanowano kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości. Porządek obrad obejmuje m.in.: Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku: ERLEADA (apalutamidum) w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)".

więcej >>

2020-03-01

Odpowiedź na interpelację w sprawie ograniczonej refundacji leków

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację grupy posłów, dotyczącą warunków refundacji leków stosowanych w leczeniu raka gruczołu krokowego.

więcej >>

2020-02-12

Interpelacja w sprawie ograniczonej refundacji nowoczesnych terapii onkologicznych w raku prostaty

Posłowie Robert Obaz, Katarzyna Kotula, Marek Rutka, Monika Falej, Paweł Krutul, Maciej Kopiec, Hanna Gill-Piątek, Katarzyna Ueberhan, Anita Kucharska-Dziedzic oraz Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska zgłosili do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie ograniczonej refundacji nowoczesnych terapii onkologicznych w zakresie raka prostaty.

więcej >>