Strona główna

2021-01-25

Rak prostaty: nowoczesne leki opóźniają powstanie przerzutów

Z rakiem prostaty można żyć długo i w dobrej formie, zwłaszcza jeśli zostanie wcześnie rozpoznany i pacjent będzie leczony zgodnie z obowiązującymi standardami. Trudno się więc dziwić rozgoryczeniu chorych, którzy nie mogą się doczekać dostępu do neodjawuntowego leczenia opóźniającego powstanie przerzutów do innych narządów.

więcej >>

2021-01-06

Pozytywna rekomendacja AOTMiT dla enzalutamidu

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), w rekomendacji nr 98/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku, rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego: Xtandi, enzalutamid, w programie lekowym "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)", w kategorii dostępności: lek dostępny w programie lekowym, z bezpłatnym poziomem odpłatności dla pacjenta.

więcej >>

2021-01-05

Pozytywna rekomendacja AOTMiT dla darolutamidu

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), w rekomendacji nr 97/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku, rekomenduje objęcie refundacją leku Nubeqa (darolutamid), w programie lekowym "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)", pod warunkiem spełnienia dodatkowych warunków.

więcej >>

2021-01-02

Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie programu lekowego

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 11953 poseł Moniki Wielichowskiej (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie poszerzenia programu lekowego dedykowanego leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

więcej >>

2021-01-01

Ministerstwo Zdrowia odpowiada na interpelację

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 11212 posła Aleksandra Miszalskiego (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie nowoczesnych leków hormonalnych stosowanych w leczeniu nowotworu gruczołu krokowego.

więcej >>