Strona główna

2020-10-05

Interpelacja w sprawie poszerzenia programu lekowego dla pacjentów z rakiem prostaty

Poseł Monika Wielichowska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie poszerzenia programu lekowego dedykowanego leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

więcej >>

2020-09-21

Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie poszerzenia programu lekowego

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację posła Jarosława Rzepy w sprawie poszerzenia programu lekowego dedykowanego leczeniu odpornego na kastrację raka gruczołu krokowego o nową grupę pacjentów.

więcej >>

2020-09-15

Interpelacja w sprawie leków hormonalnych stosowanych w leczeniu raka prostaty

Poseł Aleksander Miszalski (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierował do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie nowoczesnych leków hormonalnych stosowanych w leczeniu nowotworu gruczołu krokowego.

więcej >>

2020-09-14

Europejski Dzień Prostaty - skazani na przerzuty

Europa i Stany Zjednoczone leczą raka prostaty wszystkimi dostępnymi terapiami i na wszystkich etapach choroby, nie tylko przed i po chemioterapii, ale także przed wystąpieniem przerzutów. W Polsce takie leczenie na razie jest niedostępne, więc lekarze i pacjenci są "skazani" na czekanie.

więcej >>

2020-09-04

Interpelacja w sprawie pacjentów z rakiem prostaty

Grupa posłów Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska skierowała do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie sytuacji pacjentów zmagających się z rakiem gruczołu krokowego.

więcej >>