Strona główna

2018-08-22

Prośba o zmianę programu lekowego

W odpowiedzi na opublikowany w dniu 22 sierpnia 2018 r. projekt zmian w wykazie leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2018 r., Sekcja Prostaty pragnie zwrócić uwagę na brak oczekiwanych przez nas zmian w programie lekowym pod nazwą "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)".

więcej >>

2018-08-22

Analiza weryfikacyjna Agencji do wniosku o objecie refundacją leku Xtandi

Na stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowano Analizę Weryfikacyjną do wniosku o objęcie refundacją leku Xtandi we wskazaniu "leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego enzalutamidem u pacjentów niestosujących dotychczas chemioterapii (ICD-10: C61)".

więcej >>

2018-08-20

Posiedzenie Rady Przejrzystości 32/2018

27 sierpnia odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości.

więcej >>

2018-08-11

Techniki robotyczne w operacjach prostaty

Wywiad na łamach Wprost z dr Pawłem Salwa, urologiem, ekspertem urologii robotycznej.

więcej >>

2018-08-10

Najważniejszy męski gruczoł

Gruczoł krokowy, nazywany sterczem albo z łaciny prostatą, to narząd występujący wyłącznie u mężczyzn, umiejscowiony między pęcherzem moczowym a dnem miednicy. Prawidłowy jest wielkości kasztana jadalnego i ma objętość ok. 30 ml (pestka brzoskwini).

więcej >>