Strona główna

2019-06-10

AOTMIT o enzalutamidzie

Do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wpłynął wniosek Ministra Zdrowia o zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leczenia enzalutamidem we wskazaniu: rak gruczołu krokowego oporny na kastrację (ICD-10: C61) u pacjentów po leczeniu abirateronem, u których nie wystąpiła oporność krzyżowa.

więcej >>

2019-05-24

"Rzeczpospolita" o kłopotach pacjentów z rakiem prostaty

Na łamach "Rzeczpospolitej" ukazał się artykuł Malwiny Użarowskiej pt. "Chorzy na raka prostaty po raz kolejny odbijają się od ściany". Zachęcamy do lektury.

więcej >>

2019-05-21

Stanowisko Rady Przejrzystości w sprawie oceny leku Jevtana

Opublikowano stanowisko Rady Przejrzystości nr 37/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie oceny leku Jevtana (kabazytaksel) w ramach programu lekowego leczenia zaawansowanego, opornego na kastrację raka gruczołu krokowego. Rada wskazuje na konieczność rewizji programu lekowego, w szczególności dopuszczenie do stosowania obu leków hormonalnych (octanu abirateronu i enzalenzalutamidu) przed chemioterapią bez uzależnienia od stopnia złośliwości.

więcej >>

2019-05-21

Co z leczeniem raka prostaty?

Pacjenci z "UroConti" znowu nie doczekali się rozszerzenia programu lekowego w leczeniu raka prostaty przed chemioterapią. Zarzucają ministrowi dyskryminację chorych z tym schorzeniem i chronienie, kosztem ich zdrowia i życia, interesu jednej firmy. Na dodatek dowiadują się, że za chwilę nie będzie miał ich kto leczyć, po tym, jak wszyscy specjaliści zatrudnieni w Klinice Onkologii Klinicznej w Krakowie jednego dnia złożyli wypowiedzenia z pracy.

więcej >>

2019-05-16

Rekomendacja Prezesa AOTMiT

Opublikowano rekomendację Prezesa AOTMiT w sprawie wniosku o objęcie refundacją leku Jevtana (kabazytaksel) w ramach programu lekowego: "Kabazytaksel w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego"

więcej >>