Strona główna

2021-05-13

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie leczenia raka prostaty

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 23142 posła Kazimierza Matusznego (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) w sprawie leczenia raka gruczołu krokowego.

więcej >>

2021-05-11

Interpelacja w sprawie leczenia raka prostaty

Posłowie Ewa Kołodziej, Joanna Frydrych, Monika Wielichowska, Marek Hok, Jerzy Hardie-Douglas, Marta Golbik, Riad Haidar, Krystyna Skowrońska, Grzegorz Napieralski, Zofia Czernow, Barbara Nowacka, Piotr Benedykt Zientarski (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowali do Ministra Zdrowia interpelację nr 23764 w sprawie kryteriów kwalifikacji do programów lekowych dedykowanych pacjentom z rakiem gruczołu krokowego.

więcej >>

2021-05-06

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie leczenia raka gruczołu krokowego

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 22247 grupy posłów Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy: Marceliny Zawiszy, Adriana Zandberga, Macieja Koniecznego, Magdaleny Biejat i Pauliny Matysiak, dotyczącą leczenia raka gruczołu krokowego.

więcej >>

2021-05-05

Interpelacja w sprawie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego

Poseł Monika Wielichowska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację nr 23199 w sprawie poprawy sytuacji pacjentów z rakiem gruczołu krokowego.

więcej >>

2021-05-04

W diagnozie raka prostaty pomóc ma sztuczna inteligencja

Polscy naukowcy opracowali metodę sztucznej inteligencji opartej na sieci neuronowej, która może usprawnić diagnostykę raka gruczołu krokowego i poprawić jej jakość.

więcej >>