Strona główna

2021-06-04

Interpelacja w sprawie pacjentów z rakiem stercza

Posłowie Marek Hok, Grzegorz Napieralski, Marek Rutka, Ewa Kołodziej, Sławomir Jan Piechota, Krystyna Skowrońska, Monika Wielichowska, Zofia Czernow, Barbara Nowacka, Piotr Benedykt Zientarski (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowali do Ministra Zdrowia interpelację nr 24541 w sprawie organizacji leczenia pacjentów zmagających się z rakiem gruczołu krokowego.

więcej >>

2021-06-02

Diagnostyka raka prostaty wymaga zmian

Podczas ostatniego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii, w którym brał również udział Przedstawiciel Sekcji Prostaty, zaznaczono, że w najbliższych latach powinniśmy być przygotowani na wzrost liczby pacjentów z rakiem prostaty.

więcej >>

2021-05-26

Odpowiedź na interpelację w sprawie programów lekowych

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 23764 grupy posłów Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska w sprawie kryteriów kwalifikacji do programów lekowych dedykowanych pacjentom z rakiem gruczołu krokowego.

więcej >>

2021-05-21

Odpowiedź na interpelację w sprawie pacjentów z rakiem prostaty

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 23199 poseł Moniki Wielichowskiej (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie poprawy sytuacji pacjentów z rakiem gruczołu krokowego.

więcej >>

2021-05-17

Odpowiedź na interpelację w sprawie profilaktyki raka prostaty

Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 22590 poseł Małgorzaty Niemczyk (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie profilaktyki raka piersi oraz raka prostaty.

więcej >>