Strona główna

2021-06-14

Stanowisko Rady Przejrzystości w sprawie oceny leku Xtandi (enzalutamid)

Rada Przejrzystości uznała za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Xtandi (enzalutamid) w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)", w ramach istniejącej grupy limitowej i wydawanie ich bezpłatnie.

więcej >>

2021-06-11

Negatywna rekomendacja Prezesa AOTMiT w sprawie refundacji apalutamidu

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Erleada (apalutamid) we wskazaniu: "Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego apalutamidem (ICD-10 C61)" na zaproponowanych warunkach.

więcej >>

2021-06-10

Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Onkologii

26 maja 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Onkologii i jego głównym tematem było leczenie raka prostaty. Przewodniczący Marek Hok podkreślił wtedy, że do 2031 roku ilość zachorowań może wynieść ok 30 000 przypadków rocznie. Stowarzyszenie "UroConti" reprezentował Stanisław Kiełbowicz.

więcej >>

2021-06-08

Pacjenci z rakiem prostaty o niepewnej przyszłości leczenia

Wg ekspertów w zeszłym roku w Polsce wykryto 20 procent mniej nowotworów, w tym nowotworów gruczołu krokowego. To nie dlatego, że nagle poprawiła się epidemiologia i co piąty pacjent nie zachorował. Po prostu ich nie zdiagnozowano. Pojawią się w tym roku, w dużo gorszym stanie. Czy będzie miał ich kto i za co leczyć? - pytają zaniepokojeni członkowie Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti".

więcej >>

2021-06-07

Debata "Rak prostaty: epidemiologia i leczenie"

Portal cowzdrowiu.pl zorganizował debatę pt."Rak prostaty: epidemiologia i leczenie", w której udział wzięli m.in. Przedstawiciel Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" oraz Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

więcej >>