Strona główna

2021-05-05

Interpelacja w sprawie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego

Poseł Monika Wielichowska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację nr 23199 w sprawie poprawy sytuacji pacjentów z rakiem gruczołu krokowego.

więcej >>

2021-05-04

W diagnozie raka prostaty pomóc ma sztuczna inteligencja

Polscy naukowcy opracowali metodę sztucznej inteligencji opartej na sieci neuronowej, która może usprawnić diagnostykę raka gruczołu krokowego i poprawić jej jakość.

więcej >>

2021-04-29

Interpelacja nr 23142 w sprawie leczenia raka gruczołu krokowego

Poseł Kazimierz Matuszny (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) skierował do Ministra Zdrowia interpelację nr 23142 w sprawie leczenia raka gruczołu krokowego.

więcej >>

2021-04-22

Interpelacja w sprawie profilaktyki raka prostaty

Poseł Małgorzata Niemczyk (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację nr 22590 w sprawie profilaktyki raka piersi i raka prostaty.

więcej >>

2021-04-21

Posiedzenie Rady Przejrzystości nr 22/2021

W dniu 24 maja 2021 roku odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości, działającej przy prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 22/2021. Jednym z poruszanych zagadnień będzie przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku w sprawie Xtandi (enzalutamidum).

więcej >>