Strona główna

2021-07-02

Interpelacje w sprawie nowotworu prostaty

Poseł Monika Wielichowska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowie interpelację nr 24949 w sprawie rosnącej liczby zachorowań na nowotwór gruczołu krokowego oraz interpelację nr 24947 w sprawie poszerzenia programu lekowego dla pacjentów z nowotworem prostaty.

więcej >>

2021-07-01

Jest projekt ustawy refundacyjnej

30 czerwca 2021 opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

więcej >>

2021-06-23

23 czerwca Dniem Świadomości Raka Prostaty

Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty!

więcej >>

2021-06-18

Stanowisko Prezesa AOTMiT w sprawie oceny leku Xtandi (enzalutamid)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Xtandi (enzalutamid) w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)".

więcej >>

2021-06-17

Sekcja Prostaty o projekcie listy leków refundowaych

Sekcja Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" skierowała do Ministerstwa Zdrowia uwagi do projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.

więcej >>