Strona główna

2021-09-13

Pacjenci z rakiem prostaty wciąż czekają na dostęp do leczenia

Polscy pacjenci z rakiem gruczołu krokowego czują się dyskryminowani. Uważają, że nie są leczeni zgodnie z aktualną wiedzą i osiągnięciami nowoczesnej medycyny tylko dlatego, że urodzili się po złej stronie Odry czy Tatr.

więcej >>

2021-09-10

Odpowiedź na interpelację nr 26302

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 26302 posłanek Moniki Rosy i Katarzyny Lubnauer (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie dostępu chorych na nowotwór gruczołu krokowego do nowoczesnych technologii lekowych i zabiegowych.

więcej >>

2021-08-26

Interpelacja w sprawie dostępu do nowych technologii lekowych

Posłanki Monika Rosa i Katarzyna Lubnauer (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowały do Ministra Zdrowia interpelację nr 26302 w sprawie dostępu chorych na nowotwór gruczołu krokowego do nowoczesnych technologii lekowych i zabiegowych.

więcej >>

2021-08-20

Nowa terapia w leczeniu nowotworu prostaty

Badania nowej terapii w leczeniu raka prostaty z przerzutami, opornego na kastrację tj. celowanej terapii radioligandowej wykazały, że znacznie poprawia ona czas przeżycia całkowitego oraz czas wolny od progresji radiologicznej. Ponadto ryzyko zgonu spada o 38%.

więcej >>

2021-08-06

Interpelacja w sprawie chorób urologicznych

Poseł Kazimierz Moskal (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) skierował do Ministra Zdrowia interpelację nr 25909 w sprawie potrzeby dofinansowania metod diagnozowania i leczenia chorób urologicznych.

więcej >>