Strona główna

2018-07-24

Interpelacja nr 23831

Poseł Paweł Skutecki zgłosił do Ministra Zdrowia interpelację do MZ w sprawie programu leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

więcej >>

2018-07-19

Interpelacja nr 23844

Posłanka Małgorzata Zwiercan wystosowała do MZ interpelację w sprawie programu pn. "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)".

więcej >>

2018-07-12

Opinia Rady Przejrzystości w sprawie Xofigo

Rada Przejrzystości wydała opinię w sprawie populacji pacjentów leczonych lekiem Xofigo (radium dichloridum Ra223) w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)".

więcej >>

2018-06-28

W Bydgoszczy badania w kierunku raka prostaty finansuje miasto

W Centrum Onkologii w Bydgoszczy rozpoczęła się rejestracja pacjentów na badania w kierunku raka prostaty.

więcej >>

2018-06-20

AOTMiT weryfukuje lek Xtandi

Do AOTMiT wpłynęło zlecenie z Ministerstwa Zdrowia dotyczące przygotowania analizy weryfikacyjnej, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji dotyczącej leku Xtandi(enzalutamidum).

więcej >>