Strona główna

2021-06-18

Stanowisko Prezesa AOTMiT w sprawie oceny leku Xtandi (enzalutamid)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) rekomenduje objęcie refundacją produktu leczniczego Xtandi (enzalutamid) w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)".

więcej >>

2021-06-17

Sekcja Prostaty o projekcie listy leków refundowaych

Sekcja Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" skierowała do Ministerstwa Zdrowia uwagi do projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.

więcej >>

2021-06-14

Stanowisko Rady Przejrzystości w sprawie oceny leku Xtandi (enzalutamid)

Rada Przejrzystości uznała za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Xtandi (enzalutamid) w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)", w ramach istniejącej grupy limitowej i wydawanie ich bezpłatnie.

więcej >>

2021-06-11

Negatywna rekomendacja Prezesa AOTMiT w sprawie refundacji apalutamidu

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Erleada (apalutamid) we wskazaniu: "Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego apalutamidem (ICD-10 C61)" na zaproponowanych warunkach.

więcej >>

2021-06-10

Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Onkologii

26 maja 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Onkologii i jego głównym tematem było leczenie raka prostaty. Przewodniczący Marek Hok podkreślił wtedy, że do 2031 roku ilość zachorowań może wynieść ok 30 000 przypadków rocznie. Stowarzyszenie "UroConti" reprezentował Stanisław Kiełbowicz.

więcej >>