Strona główna

2019-02-14

Interpelacja posła Marka Rucińskiego

W odpowiedzi na pismo Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" poseł Marek Ruciński złożył interpelację w sprawie objęcia refundacją leków wykorzystywanych w leczeniu raka gruczołu krokowego.

więcej >>

2019-02-12

Odpowiedź na interpelację poselską

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na interpelację Posłów Pawła Skuteckiego i Macieja Masłowskiego, dotyczącą leczenia w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego".

więcej >>

2019-02-11

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na interpelację

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na interpelację Poseł Krystyny Sibińskiej, dotyczącą leczenia produktem Xtandi (enzalutamid) u pacjentów przed zastosowaniem chemioterapii.

więcej >>

2019-02-04

Kto utrudnia pacjentom dostęp do leczenia?

Światowy Dzień Walki z Rakiem obchodzony co roku na całym świecie, to dla pacjentów z sekcji prostaty Stowarzyszenia "UroConti" tylko połowa nazwy. Według nich w Polsce powinien nazywać się dniem walki z rakiem i systemem ochrony zdrowia.

więcej >>

2019-01-08

Zmiany w charakterystyce produktu leku Xofigo

Minister Zdrowia wprowadził w programie lekowym, obejmującym refundacje leku Xofigo, w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego ICD-10 C61)", następujące zmiany w stosunku do wersji programu obowiązującej od września 2018 roku.

więcej >>