Strona główna

2019-07-10

Interpelacja w sprawie programu lekowego

W odpowiedzi na pismo Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti", poseł Małgorzata Zwiercan skierowała do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, interpelację w sprawie poszerzenia programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)" przed chemioterapią.

więcej >>

2019-07-02

Opinia Rady Przejrzystości o leku Xtandi

24 czerwca 2019 r. Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie AOTMiT wydała opinię w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Xtandi (enzalutamid) we wskazaniu: rak gruczołu krokowego oporny na kastrację (ICD-10: C61) u pacjentów po leczeniu abirateronem, u których nie wystąpiła oporność krzyżowa.

więcej >>

2019-07-01

Wywiad z Przewodniczącym Sekcji Prostaty

Na łamach "Pulsu Medycyny" ukazała się rozmowa z Bogusławem Olawskim, Przewodniczącym Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti", dotycząca najpilniejszych potrzeb pacjentów cierpiących na zaawansowanego raka prostaty, w tym zmian na liście refundacyjnej.

więcej >>

2019-06-17

Interpelacja w sprawie leku Xtandi

Interpelacja poseł Krystyny Wróblewskiej w sprawie poszerzenia programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)" przed chemioterapią o lek Xtandi (enzalutamid).

więcej >>

2019-06-10

AOTMIT o enzalutamidzie

Do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wpłynął wniosek Ministra Zdrowia o zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leczenia enzalutamidem we wskazaniu: rak gruczołu krokowego oporny na kastrację (ICD-10: C61) u pacjentów po leczeniu abirateronem, u których nie wystąpiła oporność krzyżowa.

więcej >>