Strona główna

2019-05-16

Rekomendacja Prezesa AOTMiT

Opublikowano rekomendację Prezesa AOTMiT w sprawie wniosku o objęcie refundacją leku Jevtana (kabazytaksel) w ramach programu lekowego: "Kabazytaksel w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego"

więcej >>

2019-05-06

Sekcja Prostaty o leczeniu raka prostaty

Przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" skierował do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego pismo z prośbą o pilne przyjrzenie się programowi lekowemu "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)".

więcej >>

2019-04-03

Ministerstwo Zdrowia odpowiada na pismo UroConti w sprawie leczenia raka gruczołu krokowego

Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia odpowiedział na pismo przewodniczącego Sekcji Prostaty Stowarzyszenia w sprawie leczenia pacjentów cierpiących na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

więcej >>

2019-03-25

Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie leczenia pacjentów z rakiem gruczołu krokowego

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację posła Marka Rząsy, dotyczącą leczenia pacjentów cierpiących na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

więcej >>

2019-03-20

Ministerstwo Zdrowia odpowiada na interpelację poselską w sprawie leczenia raka gruczołu krokowego

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację posła Pawła Bańkowskiego, dotyczącą leczenia w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C 61)".

więcej >>