Strona główna

2021-10-26

Interpelacja w sprawie poszerzenia programu lekowego

Poseł Monika Wielichowska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację nr nr 27787 w sprawie rozszerzenia programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)" o grupę pacjentów, u których nie wystąpiły jeszcze przerzuty.

więcej >>

2021-10-21

Odpowiedź Ministerstwa na interpelację nr 27173

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 27173 w sprawie kompleksowego programu leczenia raka gruczołu krokowego, który uwzględniałby jak najszerszą grupę chorych.

więcej >>

2021-10-14

Interpelacja w sprawie pacjentów z rakiem prostaty

Poseł Krzysztof Śmiszek (Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy) skierował do Ministra Zdrowia interpelację nr 27502 w sprawie pacjentów z rakiem prostaty.

więcej >>

2021-10-12

Terapeutyczna próżnia w przypadku raka prostaty

Eksperci zwracają uwagę na to, iż istnieje grupa ok. 400 mężczyzn cierpiących na raka prostaty, u których nie wdraża się kolejnego etapu leczenia do czasu wystąpienia przerzutów po wystąpieniu oporności na hormonoterapię kastracyjną.

więcej >>

2021-10-08

Leczenie raka prostaty - pacjenci czekają na nowoczesne terapie

Rak prostaty jest obecnie najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród mężczyzn i stanowi ok. 20% zachorowań oraz ok. 10% zgonów z powodu nowotworów w naszym kraju.

więcej >>