Strona główna

2021-06-17

Sekcja Prostaty o projekcie listy leków refundowaych

Sekcja Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" skierowała do Ministerstwa Zdrowia uwagi do projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.

więcej >>

2021-06-17

Stanowisko Rady Przejrzystości w sprawie oceny leku Xtandi (enzalutamid)

Rada Przejrzystości uznała za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Xtandi (enzalutamid) w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)", w ramach istniejącej grupy limitowej i wydawanie ich bezpłatnie.

więcej >>

2021-06-11

Negatywna rekomendacja Prezesa AOTMiT w sprawie refundacji apalutamidu

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Erleada (apalutamid) we wskazaniu: "Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego apalutamidem (ICD-10 C61)" na zaproponowanych warunkach.

więcej >>

2021-06-08

Pacjenci z rakiem prostaty o niepewnej przyszłości leczenia

Wg ekspertów w zeszłym roku w Polsce wykryto 20 procent mniej nowotworów, w tym nowotworów gruczołu krokowego. To nie dlatego, że nagle poprawiła się epidemiologia i co piąty pacjent nie zachorował. Po prostu ich nie zdiagnozowano. Pojawią się w tym roku, w dużo gorszym stanie. Czy będzie miał ich kto i za co leczyć? - pytają zaniepokojeni członkowie Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti".

więcej >>

2021-06-07

Debata "Rak prostaty: epidemiologia i leczenie"

Portal cowzdrowiu.pl zorganizował debatę pt."Rak prostaty: epidemiologia i leczenie", w której udział wzięli m.in. Przedstawiciel Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" oraz Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

więcej >>