Strona główna

2019-05-21

Stanowisko Rady Przejrzystości w sprawie oceny leku Jevtana

Opublikowano stanowisko Rady Przejrzystości nr 37/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie oceny leku Jevtana (kabazytaksel) w ramach programu lekowego leczenia zaawansowanego, opornego na kastrację raka gruczołu krokowego. Rada wskazuje na konieczność rewizji programu lekowego, w szczególności dopuszczenie do stosowania obu leków hormonalnych (octanu abirateronu i enzalenzalutamidu) przed chemioterapią bez uzależnienia od stopnia złośliwości.

więcej >>

2019-05-21

Co z leczeniem raka prostaty?

Pacjenci z "UroConti" znowu nie doczekali się rozszerzenia programu lekowego w leczeniu raka prostaty przed chemioterapią. Zarzucają ministrowi dyskryminację chorych z tym schorzeniem i chronienie, kosztem ich zdrowia i życia, interesu jednej firmy. Na dodatek dowiadują się, że za chwilę nie będzie miał ich kto leczyć, po tym, jak wszyscy specjaliści zatrudnieni w Klinice Onkologii Klinicznej w Krakowie jednego dnia złożyli wypowiedzenia z pracy.

więcej >>

2019-05-16

Rekomendacja Prezesa AOTMiT

Opublikowano rekomendację Prezesa AOTMiT w sprawie wniosku o objęcie refundacją leku Jevtana (kabazytaksel) w ramach programu lekowego: "Kabazytaksel w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego"

więcej >>

2019-05-06

Sekcja Prostaty o leczeniu raka prostaty

Przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" skierował do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego pismo z prośbą o pilne przyjrzenie się programowi lekowemu "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)".

więcej >>

2019-04-03

Ministerstwo Zdrowia odpowiada na pismo UroConti w sprawie leczenia raka gruczołu krokowego

Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia odpowiedział na pismo przewodniczącego Sekcji Prostaty Stowarzyszenia w sprawie leczenia pacjentów cierpiących na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

więcej >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »»